Skip Ribbon Commands
Skip to main content

v/v tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không thực hiện việc đeo khẩu trang tại ...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
v/v tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp không thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
UBND huyện