Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định, Đề án hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày hết hạn 30/10/2022
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định, Đề án hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.