Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024

             Ngày 22/01/2024, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024.

ban Chqs kim bang phat đông thi đua năm 2024.jpg

Các đơn vị tham gia ký kết thi đua Quyết thắng năm 2024

           Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng". Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tập trung vào các nội dung như: Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân Khu lần thứ IX, Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XVI; Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Nghị quyết, kết luận, chiến lược của Đảng, nhà nước, về quân sự, quốc phòng; Đẩy mạnh đổi mới, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự các cấp đã đề ra; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động “ Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; Tổ chức tốt các hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân….

​           Kết thúc lễ phát động, đại diện 06 cụm thi đua của Lực lượng vũ trang huyện đã ký kết giao ước thi đua./.​