Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVII

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVII

              Ngày 19/12/2020 UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

ld huyen phat bieu tai hoi nghi trien khai nghi quyet hdnd huyen.jpg

Đồng chí Lưu Trần Sơn - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

             Theo đánh giá của UBND huyện, năm 2020 măc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch Covit-19 tác động toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội của huyện, xong do có sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành sâu sát quyết liệt, hiệu quả của UBND huyện,  nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng vẫn cơ bản giữ vững ổn định và phát triển. 18/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 21,8% so với năm 2019; Thu ngân sách tăng cao; Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo được tiến độ. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Ngoài ra huyện Kim Bảng còn đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

hoi nghi trien khai thuc hien nghi quyet hdnd huyen.jpg

Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII

           Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khoá XVII đề ra, UBND huyện Kim Bảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; triển khai thực hiện quyết liệt 11 nhóm giải pháp trong Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII đề ra.  Phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.


Đài Kim Bảng