Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ về việc phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục t...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ về việc phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2022
QĐ về việc phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2022
Xem chi tiết 2318.pdf
UBND huyện